Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)

5

Без суворого обліку неможливо уявити діяльність сучасного підприємства, господарства. Займається ним бухгалтер. Конторський службовець є першою і основною сходинкою до опанування професії бухгалтера.

Зміст робіт. Здійснює бухгалтерський облік, ревізію і фінансовий контроль на підприємствах і в організаціях народного господарства. Перевіряє достовірність отриманої інформації. Контролює дотримання законності при витрачанні грошових коштів і матеріальних ресурсів. Складає контрольно-ревізійні документи і бухгалтерську звітність. Проводить бухгалтерські експертизи і претензійну роботу. Координує аналітичну роботу різних фінансово-економічних служб. Ставить задачі автоматизованої обробки економічної інформації. Фахівець даного профілю працює бухгалтером, ревізором, фінансистом, науковим співробітником на підприємствах і в організаціях різних галузей народного господарства (промисловість, сільське господарство, будівництво, торгівля та ін.), в конструкторських, проектних і наукових установах.

Повинен знати: статистику, фінанси і кредит; аналіз господарської діяльності; основи управління; принципи, методи і практичні питання організації і здійснення бухгалтерського обліку; технологію конкретної галузі народного господарства, її економіку, організацію і планування; методику складання звітності і різних контрольно-ревізійних документів; питання машинної обробки економічної інформації, створення АСУ та ін.

Опанувати професію конторського службовця ви можете у нас в ліцеї після 9 та 11 клсів навчання за 3 та 1,5 роки відповідно. Разом з професією конторського службовця ви оволодієте професією оператора комп’ютерного набору та повною загальною середньою освітою після 9 класів.