На допомогу майстру

1892

 

Підготовка майбутніх кваліфікованих робітників високого рівня професійної компетентності, здатних до діяльності, сповненої інтелектуального і творчого змісту, спонукає до удосконалення виробничого навчання – невід’ємної складової  підготовки кваліфікованих робітників.

Виробниче навчання і практика на робочих місцях підприємств є важливим етапом психологічної підготовки учнів до самостійної трудової діяльності

Для проведення практичної підготовки учнів ліцей має навчальний полігон та майданчик з водіння автомобіля, де учні здобувають практичні навички з водіння тракторів та автомобілів,  12 одиниць тракторної техніки, 2 одиниці спеціальної техніки, 1 комбайн, 16 одиниць с/г техніки, 4 вантажних та 2 легкових автомобілів.  Лабораторно-практичні заняття  (ЛПЗ)  та виробниче навчання проводяться в лабораторіях: «ТО автомобілів»,  «Будова тракторів», «Будова автомобілів»,  «С/г машини»,  «Слюсарна майстерня», які відповідають вимогамнавчальних програм та сучасного виробництва.

Виробниче навчання в ДНЗ «Ізюмський професійний аграрний ліцей»  ґрунтується на принципах педагогіки, демократизму, спільній діяльності педагогів, учнів, батьків, колективів підприємств і регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 року № 992 «Про затвердження порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно – технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики» зі змінами та доповненнями.

Виробниче навчання здійснюється згідно з перспективним планом роботи педагогічного колективу на навчальний рік. Орієнтовними документами, що регулюють виробниче навчання є:

  1. Навчальний план.
  2. Навчальні програми.
  3. Поурочно – тематичний план.
  4. План виробничого навчання.
  5. Перелік навчально – виробничих робіт

З метою забезпечення правильної організації виробничого навчання майстрами розробляються інструкційно – технологічні картки.  Практична підготовка проводиться у навчально-виробничих майстернях, навчальних лабораторіях, навчально – виробничих підрозділах, а також на робочих місцях.

Форми організації виробничого навчання обираються довільно майстрами з урахуванням сучасних освітніх технологій, регіонального компоненту та вимог роботодавців. У процесі виробничого навчання учні вирішують різноманітні виробничі завдання, спрямовані на вироблення певних навичок і вмінь, що стануть у потребі учням у майбутній роботі. Система виробничого навчання, будується на принципі групування окремих частин, елементів змісту виробничого навчання та послідовності їх вивчення. Проблемна побудова виробничого навчання активізує мислення учнів. Його мета – не просто дати інформацію для запам’ятовування, а поставити навчальну проблему, максимально наближену до виробництва, зіткнення з якою створить проблемну ситуацію.

Робочі місця учнів відповідають вимогам техніки безпеки і виробничої санітарії. Заняття у майстернях поєднуються з навчанням на виробництві. Його мета – засвоєння прогресивних технологічних процесів і перейняття досвіду передових працівників. При навчанні на виробництві учні набувають професійної самостійності, практичного досвіду. Вони знайомляться з правилами поведінки і внутрішнього розпорядку на підприємстві, з життям трудових колективів. Майстер попередньо знайомиться з технологічним процесом і добирає роботи, максимально наближені до тем програми. Навчання у складі бригад кваліфікованих робітників дозволяє досягнути найкращих результатів, оскільки учні швидко освоюють всі види робіт, поповнюють професійні знання і набувають виробничих навичок.

Навчання на підприємстві та передвипускна виробнича практика проводиться згідно графіку навчального процесу на підприємствах різної форми власності м. Ізюм, області та за її межами за укладеними договорами з підприємствами про надання робочих місць учням ліцею.