Оператор комп’ютерного набору

4

Ефективне використання сучасної комп’ютерної техніки у процесі розв’язання завдань економіки та управління господарством неможливе без спеціаліста за професією “Оператор комп’ютерного набору”. Він володіє навичками практичної роботи на комп’ютерах, знаннями машинопису, сучасними програмними засобами та базовими даними.

Оператор комп’ютерного набору знає будову і структуру персонального комп’ютера, основні принципи роботи з програмами, дисками, файлами, папками. Він запускає програми, працює з файлами, вводить та редагує тексти, оформлює їх. В процесі роботи він проводить форматування тексту (шрифти, абзаци, списки, границі та зливання абзаців, параметри і рамки, сторінки), робить його попередній перегляд, вставляє до тексту та таблиць різні символи, дати, робить вставку малюнків, зображень, діаграм, графіків, фігурного тексту.

Оператор комп’ютерного набору виконує операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації на принтер) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передачі, прийому даних на відстані. Він працює в текстовому редакторі, оперує файлами, записує текст на дискети чи переносить на папір за допомогою принтера. В разі появи збоїв у роботі устаткування своєчасно застосовує корекційні дії.
Для успішної роботи оператор комп’ютерного набору повинен знати правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку, технологію опрацювання даних, програми, макету, інші нормативні та методичні матеріали щодо проведення та послідовності виконання операцій у комп’ютерних системах, стандарти організаційно-розпорядчої документації. Сучасна комп’ютерна техніка, на якій працюють оператори комп’ютерного набору, широко використовується і в поліграфії. Тому оператор комп’ютерного набору повинен знати основи технічного редагування та оформлення тексту, програмне забезпечення, що використовується в комп’ютерній поліграфії, формування та редагування тексту, створення оригінал-макетів різних форм, створення та застосування стилів у багато сторінкових публікаціях, таблиць без границь, віршів тощо. Оператор комп’ютерного набору повинен володіти умінням складання і оформлення службових документів, ведення документообігу в сучасних установах, знати характеристики документонаборів, порядок проходження вхідних та внутрішніх документів в установах, їх реєстрацію та індексацію. Він повинен знати кодове діловодство, призначення документів з кадрів та їх оформлення, ведення особових справ та карток, книг обліку особового складу. Для успішної й ефективної роботи на комп’ютері оператор комп’ютерного набору повинен володіти “сліпим” методом друкування. Окрім цього, до програми підготовки оператора комп’ютерного набору включені курси “Основи роботи в Internet”, “Робота з електронною поліграфією”, “Основи технічного редагування та оформлення тексту на базі видавничих систем”, “Основи ринкової економіки”, “Машинопис” та ін.

Опанувати професію оператора 1 розряду ви можете в нашому ліцеї після 9 класів протягом трьох років навчання. Оператора 2 розряду – після 11 класів протягом 1.5 років. Разом з професією оператора ви отримаєте професію конторського службовця (бухгалтерія) та після 9 класів повну загальну середню освіту.